Prawa autorskie

Posiadam wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do wszystkich zamieszczonych na blogu utworów. Niektóre utwory przedstawiam pod pseudonimem.

Treść i forma moich utworów nie może być zmieniana, przekształcana i przeinaczana.

Utwory literackie zamieszczone przeze mnie na tej stronie można bezpłatnie pobrać dla celów własnych w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Ewentualne dalsze ich udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie w dowolnej formie stanowić będzie naruszenie moich wyłącznych autorskich praw osobistych i mojego autorskiego prawa majątkowego do utworów.

Internetowy wędrowcze, jeśli zechcesz polecić znajomym czy też swoim bliskim moją literaturę – wskaż proszę adres strony, na której jest do pobrania za darmo:

www.wilczynski-nowele.pl